”soluţii complete pentru tipar flexo”

exprimă dorinţa noastră de a oferi producătorilor de ambalaje soluţii profesionale pentru tipar flexo, conform unui sistem complex de management al calităţii, cu mare transparenţă în comunicare şi promovarea tehnologiei de tipărire flexografică.

IMAGINEA CONTEAZĂ

Articole Recente

Arhivă Ştiri

Alegeţi Anul:


14.02.2019

Comunicat de presă

regio

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI


Proiectul  „Extinderea capacității de producție şi consolidarea poziției pe piață a SC CARPATGRAF SA prin achiziția de echipamente specifice”, cod SMIS 115110, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de cătreCARPATGRAF SA în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Constructorilor, Nr. 3, Județ Covasna, Cod poștal 520077 și are o valoare totală de 5.792.869,26 lei, din care 3.445.328,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 12.07.2018 – 31.05.2020.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piața a CARPATGRAF SA. Investiția propusă prin proiect vizează activitatea aferentă codului CAEN 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire. Implementarea proiectului de față vizează dezvoltarea capacității de producție a societății, în paralel cu creșterea calității produselor, scăderea timpilor de lucru, scăderea deșeurilor asociate și a reducerii pierderilor de materie primă.

Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 5 active corporale și 2 active necorporale precum și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, respectiv menținerea a 23 locuri de muncă; creșterea cifrei de afaceri.