ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Proiectul  „Extinderea capacității de producție şi consolidarea poziției pe piață a SC CARPATGRAF SA prin achiziția de echipamente specifice”, cod SMIS 115110, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către CARPATGRAF SA în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Constructorilor, Nr. 3, Județ Covasna, Cod poștal 520077 și are o valoare totală de 5.792.869,26 lei, din care 3.445.328,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 12.07.2018 – 31.05.2021.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piața a CARPATGRAF SA. Investiția propusă prin proiect vizează activitatea aferentă codului CAEN 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire. Implementarea proiectului de față vizează dezvoltarea capacității de producție a societății, în paralel cu creșterea calității produselor, scăderea timpilor de lucru, scăderea deșeurilor asociate și a reducerii pierderilor de materie primă.

Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 5 active corporale și 2 active necorporale precum și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, respectiv menținerea a 23 locuri de muncă; creșterea cifrei de afaceri.

carpatgraf-logo

Date de contact beneficiar:
Mun. Sf. Gheorghe, Str. Constructorilor, Nr. 3, Jud. Covasna, 520077
tel: 0267 314619, fax: 0267 352802, e-mail: office@carpatgraf.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

This website uses cookies. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.

kodak certified