”soluţii complete pentru tipar flexo”

exprimă dorinţa noastră de a oferi producătorilor de ambalaje soluţii profesionale pentru tipar flexo, conform unui sistem complex de management al calităţii, cu mare transparenţă în comunicare şi promovarea tehnologiei de tipărire flexografică.

IMAGINEA CONTEAZĂ

Studio grafic

 

Proiectarea ambalajelor devine o extindere necesară a activităţii noastre şi are ca scop adaptarea graficii la suportul de imprimat, alegerea imaginii potrivite cu tipul de produs ce va fi ambalat. Fiecare proiect care urmează să fie tipărit trebuie să fie transformat în formă digitală. Acesta poate fi creaţia designerilor noştri sau a clientului. Înainte de execuţia matriţei propriu-zise, indiferent de tipul acesteia, trebuie facută separaţia pe culoare şi pregatirea în vederea tipăririi.

 


 

Toate utilajele care prelucrează imaginea grafică sunt calibrate corespunzător, astfel încât se poate garanta fidelitatea reproducerii coloristice. Grafica prelucrată ia o formă cât mai apropiată de efectul final, imprimarea, şi este vizualizată cu ajutorul unui plotter, la scara 1:1 (proof digital).

 

Toate comenzile sunt arhivate în format electronic împreună cu descrierea detaliată a parametrilor de execuţie, astfel încât să se asigure repetabilitatea sau modificarea unor elemente componente.